Taken kraamverzorgster

Verlenen van assistentie aan de verloskundige bij de bevalling thuis en het verzorgen en/of begeleiden van kraamvrouw, baby en overige gezinsleden tijdens de kraamtijd.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 1. Voorbereiden van en assisteren bij de thuisbevalling.
  • Zet alle benodigdheden in de kraamkamer klaar.
  • Assisteert de verloskundige bij de bevalling: geeft benodigdheden aan, ruimt afvaloverblijfselen op en biedt ondersteuning aan de kraamvrouw.
 2. Begeleiden/verzorgen van kraamvrouw en partner bij de verzorging van de baby.
  • Geeft voorlichting, instructie en advies over de lichamelijke verzorging van de baby, borst-/flesvoeding en veiligheid.
  • Verzorgt de kraamvrouw en baby na de bevalling.
  • Signaleert of uitbreiding van het aantal geïndiceerde uren kraamzorg noodzakelijk is en geeft dit door aan de verloskundige.
 3. Controleren van de gezondheidstoestand van kraamvrouw en baby.
  • Controleert de gezondheidstoestand van de baby onder andere door het monitoren van vochtbalans en huilgedrag, het meten van temperatuur en gewicht, het beoordelen van de kleur, het controleren van ontlasting en urine en het controleren en verzorgen van de navelstomp.
  • Controleert de gezondheidstoestand van de kraamvrouw onder andere door het meten van de baarmoederstand, bloeddruk, hartslag en temperatuur, het controleren van de borsten en het controleren en verzorgen van eventuele hechtingen.
  • Reikt medicatie aan zoals een zetpil of paracetamol.
  • Waarschuwt verloskundige of huisarts bij geconstateerde achteruitgang, afwijkingen of ontstane risico’s.
  • Rapporteert in het zorgdossier over de gezondheidstoestand van kraamvrouw en baby.
 4. Verrichten van verzorgende en huishoudelijke taken.
  • Draagt indien van toepassing zorg voor de opvang en begeleiding van andere kinderen in het gezin.
  • Verricht huishoudelijke werkzaamheden zoals het verzorgen van de maaltijden in het gezin, boodschappen doen of het verzorgen van de was. Waarborgt daarbij de hygiëne rondom moeder en kind.
  • Ontvangt het kraambezoek.
 5. Verrichten van overige werkzaamheden.
  • Verleent incidenteel couveuse-nazorg of zorg in situaties waarbij intensievere zorg en/of begeleiding nodig is, zoals bij een baby met een handicap of bij meerlingen.
  • Geeft voorlichting over de organisatie tijdens kraammarkten, beurzen en oudervoorlichtingsbijeenkomsten.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

 • Kennis van verzorging op mbo 3-niveau, differentiatie kraamverzorgende is vereist, aangevuld met ervaring in het vakgebied. Vakkennis wordt op peil gehouden door deelname aan (verplichte) bijscholing en het lezen van vakliteratuur.
 • De werkzaamheden worden verricht volgens de afspraken in het kraamzorgplan en het dienstverleningspakket van de organisatie. Terugval is mogelijk op de verloskundige, huisarts of regiomanager.
 • De zorgcontacten met kraamvrouw en partner stellen eisen aan tact, overredingskracht, invoelend vermogen, het kunnen stimuleren en het kunnen omgaan met wisselende emoties. Het bepalen en bewaren van de eigen houding is vereist om overvraging te kunnen hanteren.
 • Er is risico op materiële schade, immateriële schade en toebrengen van letsel aan kraamvrouw en baby bij het uitvoeren van de verzorgende en begeleidende werkzaamheden.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het geven van voorlichting, instructie en advies aan kraamvrouw en partner. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het vastleggen van gegevens in het zorgdossier.
 • Bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van verzorgen van kraamvrouw en baby en bij het controleren van lichaamsfuncties.
 • Oplettendheid is vereist bij het controleren van de gezondheidstoestand van kraamvrouw en baby in relatie tot mogelijke gezondheidsrisico’s voor kraamvrouw of baby.
 • Eisen worden gesteld aan volharding en doorzettingsvermogen bij het verkrijgen van medewerking van kraamvrouw en overige gezinsleden bij de uitvoering van het kraamzorgplan. Gevoel voor hygiëne is vereist bij het verzorgen van kraamvrouw en baby. Integriteit is vereist in verband met het beschikken over vertrouwelijke gegevens van cliënten. Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in verband met de contacten met cliënten. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het herkennen van afwijkingen in de gezondheidstoestand van kraamvrouw en baby.

Inconveniënten (ongunstige omstandigheden)

 • Fysieke belasting treedt op bij het ondersteunen van cliënten, zoals bij het verleggen van de kraamvrouw, en bij het staan, lopen en werken in onnatuurlijke houdingen tijdens het verrichten van verzorgende en huishoudelijke taken.
 • Psychische belasting treedt op bij confrontatie met leed van cliënten en verwanten.
 • Bezwarende werkomstandigheden bestaan onder meer uit het in contact komen met bloed, urine en feces.
 • Er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van het verrichten van huishoudelijke en verzorgende taken.